apartman ve sİte yönetİm yazILIMI
Kat Malikleri yasasına uygun etkin bilgi üretimi ile; daha bilimsel, daha yenilikçi çözümlerle ihtiyacınız olan operasyonları kusursuzca yönetebilirsiniz.
merkezi IsI gİder PaylaşImI
Merkezi sistem ile ısınan ve sıcak su kullanılan binalarda, giderleri yönetmeliğe uygun olarak tüketimlere göre paylaştıran yazılım.
yönetim DanIşmanlIğI hİzmetlerİ 
Kurumsal ve sektörel birikimimizle Site yönetimlerine destek sağlayıp, çözümlerimizle çalışmalarına katkıda bulunuyoruz.
Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri

Kurumsal ve sektörel birikimimizle Site yönetimlerine destek sağlayıp, çözümlerimizle  çalışmalarına katkıda bulunuyoruz.

Nasıl mı yapıyoruz ?

  • Altyapının incelenmesi ve gereksinimlerin belirlenmesi
  • Operasyonel süreçlerin incelenmesi
  • Altyapının süreçlere uygun, ölçümlenebilir modelde kurgulanması
  • Uygulama süreçlerinin oluşturulması
  • Eğitim
  • Uygulama denetimi ve destek hizmetleri